ကုလားတန္ျမစ္

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
{highslide type="img" url="rivers/kaladan-burmese.gif" width=200 display=none}ေျမပံုကို ပံုၾကီးခ်ဲ ့ၾကည့္ရန္{/highslide}
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္ေဒသရွိ ေရဆင္းမ်ားမွတဆင့္ ကုလားတန္ျမစ္စီးဆင္းလာၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္၏ က်ဥ္းေျမာင္း သည့္ လွ်ဳိေျမာင္ေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာကာ အရွည္ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ မွ် စီးဆင္းလာၿပီးေနာက္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႔အနီးတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ပါသည္။ ျမစ္၏ေအာက္ပိုင္းတြင္ က်ယ္၀န္းသည့္ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္၀ေသာ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာၿပီး ၁၁၀ ကီလိုမီတာအထိ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႔ အထက္ပိုင္းမွသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႔အထိ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၃,၆၄၀ က်ယ္၀န္းသည့္ ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ကို ျဖစ္ ေပၚေစပါသည္။ လူသူမထိေတြ႔ရေသးသည့္ သစ္ေတာရိုင္းမ်ားႏွင့္ ရွားပါးတိရိစၦာန္မ်ား ျမစ္အထက္ပိုင္းေဒသတေလွ်ာက္ တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ဤျမစ္ကို မွီတင္း၍ သက္ေမြးေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္းတသန္းခန္႔အထိ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

Supply and Command အစီရင္ခံစာမွ စာသား

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.