ခ်င္းတြင္းျမစ္

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း စီး၀င္သည့္ အႀကီးဆံုးေရေ၀ျမစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၁,၂၀၇ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားပါသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ က်ယ္၀န္းသည့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းလြင္ျပင္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး တႏိုင္း၊ တျဗဲ၊ တ၀မ္၊ တရြန္ျမစ္မ်ား စုဆံု၍ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ တႏိုင္းျမစ္သည္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသမွ တရြန္ (Taron or Turong) ျမစ္၀ွမ္းတြင္ ထြက္လာၿပီး၊ မတ္ေစာက္ေသာ ေရလမ္းတြင္ ၾကမ္းတမ္းစြာ စီးဆင္းပါသည္။ ၎ေနာက္ ဤျမစ္ ကိုပင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚလာၾကၿပီး ေတာင္ဖက္သို႔ စီးဆင္းပါသည္။ ဤျမစ္သည္ ထံမသီ၊ ဟုမၼလင္း၊ ေမာ္လိုက္၊ ကေလး၀၊ ကေလးၿမိဳ႔၊ မင္းကင္းႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႔မ်ားကို ျဖတ္၍ စီးဆင္းပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႔အနီး၌ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဆင္းေပါင္းဆံုသည္။
{highslide type="img" url="rivers/chindwin-burmese.gif" width=200 display=none}ေျမပံုကို ပံုၾကီးခ်ဲ ့ၾကည့္ရန္{/highslide}
ဥရုေခ်ာင္းသည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ အႀကီးဆံုးေရေ၀ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႔ ေအာက္ဖက္နားတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္သို႔ စီး၀င္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားသည္လည္း ဥရုေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားအၾကား တည္ရွိေနပါသည္။ သြားလာ ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျမစ္၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း မစူးစမ္း၊ မေလ့လာႏိုင္ေသးဘဲ ရွိေနပါသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ သည္ လူအထိအေတြ႔နည္းေသးေသာ ထမံသီေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း က်ားေဘးမဲ့ေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီး ဆင္းေနပါသည္။ ဤက်ားေဘးမဲ့ေတာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး က်ားေဘးမဲ့ေတာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခား သားရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ က်ားမ်ား၊ ဆင္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္သာ ရွိသည့္ အခြံမာလိပ္မ်ဳိးမ်ားအတြက္ ခိုလႈံေနထိုင္ရာေဒသတခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။  

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚရွိ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ဤေနရာကို ကလစ္ပါ

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.