ဗီဒီယုိ

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေရႊလီ၊ ေပါင္းေလာင္း၊ ထမံသီ၊ ျမစ္ဆုံႏွင့္ သံလြင္ေဒသခံမ်ားတုိ႔၏ ဘဝအခက္အခဲအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရုပ္သံတ္တမ္း

Kamayut Online TV
Published on Dec 8, 2016
ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာကြန္ယက္က မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္ကြယ္က သူတို႔အသံဆိုတဲ့ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကေတာ့ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုမႈေတြ၊ သတိေပးမႈေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။

{youtube}
}
Published on Jan 19, 2015
DVB TV -သံလြင္ေရကာတာစီမံကိန္းရပ္တန္ ့ဖုိ ့အတြက္ ျမန္မာနုိ္င္ငံျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္က ေဒသခံေတြရဲ.လတ္မွတ္ေတြ ကို စုျပီး ထုိင္းနဲ ့ တရုပ္သံရုံးေတြနဲ. သက္ဆုိင္ရာကုမဏီေတြကို အိတ္ဖြင့္ေပးစာေတြ ဒီေန ့ေပးပို ့လိုက္ပါတယ္။ အိမမမြန္ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။Page 1 of 3

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.