ထံမသီဆည္

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ျမန္မာစစ္အစိုးရက အိႏၵိယႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း [India’s National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)] ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အေနာက္ဖက္ပိုင္းရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚ တြင္ ထမံသီဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတရပ္ကို သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထမံသီဆည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (NHPC) က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္တရပ္ကို ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဌာန (DHPI) က (NHPC) ႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ထမံသီဆည္ႏွင့္ ေရႊေဆး ေဆးဆည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။


အျမင့္။ ၈၀ မီတာ
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၁,၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW)
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ။ ၆,၆၈၅ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (Gwh)


အိႏၵိယႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း  (National Hydroelectric Power Corporation)
ဆြစ္ႏိုင္ငံ
ကိုလင္ကို စြမ္းအင္ အင္ဂ်င္နီယာရင္း လီမိတက္ (Colenco Power Engineering Ltd.)


ထမံသီဆည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်မႈစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၈၀% ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳမည့္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို မံုရြာသတၱဳတြင္းသို႔ ပို႔လႊတ္အသံုးခ်မည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။


- (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း အေသးစိတ္ကို အစီရင္ခံစာ (Master plan) ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ (NHPC) က ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ 


ထမံသီဆည္ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းရွိ လူေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးအိမ္ေရႊ႔ေျပာင္းၾကရမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ကူကီးလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေက်းရြာ ၃၅ ခု ပါ၀င္ၿပီး ေျမဆီၾသဇာ ႂကြယ္၀သည့္ ေျမဧက ၁၇,၀၀၀ လည္း ေရလႊမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ လယ္ဗံုဂ်မ္း (Leivomjang) ႏွင့္ တာေဇာင္း (Tazong) ေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၈၀ ကို အဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ဤေက်းရြာမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ထမံသီႏွင့္ ဟုမၼလင္းေဒသအၾကားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေက်းရြာသားမ်ားကို "ေရႊျပည္ေအး" ဟု အမည္ေပး ထားသည့္ စုစည္းေက်းရြာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေစခဲ့ပါသည္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးတို႔၏ အမည္မ်ားကို အစြဲျပဳေခၚေ၀ၚထားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။) ေျပာင္းေရႊ႔ရသည့္ေနရာသစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ ေျမမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ရြာသားအမ်ားက ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစတင္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ထမံသီဆည္အနီးေဒသမ်ားတြင္ တိုးတက္မ်ားျပားလာပါသည္။

ထမံသီ ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာ၏ ၆% ေက်ာ္သည္လည္း ဆည္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးနစ္ျမဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာမ်ား တြင္ ယခုအခါ တကမၻာလံုး၌ ရွားပါးေနၿပီျဖစ္သည့္ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာ Panthera tigris က်ားမ်ား၊ Elephus maximus ဆင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ အခြံမာ Kachuga travittata လိပ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားေနရာ မ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္ကို မသိၾကရေသာ္လည္း ဤေနရာမ်ားမွ အၿပီးတိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရႈံးၾကရ ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ျမန္မာစစ္အစိုးရက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တခုကို ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမွာ ၿပီးစီးျခင္း မရွိေသးသလို သူတို႔အတြက္ လံုေလာက္ေအာင္လည္း အခ်ိန္ မေပးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားက မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ၾကရာတြင္ ငွက္မ်ဳိး ၃၃၂ မ်ဳိး၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ ၅၉ မ်ဳိးႏွင့္ အင္းဆက္ ပိုးမႊား ၃၃၃ မ်ဳိး၊ တြားသြားသတၱ၀ါ ၅၇ မ်ဳိး၊ ငါး ၆၇ မ်ဳိး၊ အပင္ ၅၂၆ မ်ဳိး ရွိေနသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ အနက္ အခ်ဳိ႔မွာ ရွားပါးသည့္သစ္ပင္ပန္းမာလ္ မ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခြံမာ လိပ္မ်ားမွာ ကမၻာတခုလံုး၌ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ အကဲျဖတ္ေလ့လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႔က အေရးႀကီးဇီ၀ သတၱမ်ဳိးမ်ားကို နစ္နာမႈသက္သာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။

ဆည္တည္ေဆာက္မႈ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းရန္ ေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ား ထမံသီေဒသတြင္ ပို၍ တိုးမ်ားလာပါသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ခန္႔မွန္း အိမ္ေျခ ၃၈၀ ခန္႔ရွိ လိုင္ဗံုဂ်မ္း (Leivomjang) ႏွင့္ တာေဇာင္း (Tazong) ေက်းရြာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေက်းရြာမ်ားသည္ ထမံသီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဟုမၼလင္းေဒသၾကားတြင္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။ ရြာသားမ်ားကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေရွ႔ဖက္ကမ္းရွိ စုစည္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူအမ်ားအျပားက မေျပာင္းေရႊ႔ၾကဘဲ ျငင္းဆန္ေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ထမံသီဆည္ တည္ေဆာက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မီတီ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ Anti-Tamanthi Dam Committee သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာပါရန္။

ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ငွက္မ်ားဘ၀ ထိန္းသိမ္းေရး သတင္းစာ (Birdlife International’s newsletter) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္၌ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။  http://birdlifeindochina.org/report_pdfs/babbler_21.pdf


 

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.