Myanmar Hydropower Map

Myanmar Hydropower Development

၀ဲႀကီးဆည္

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

b_150_100_16777215_00_images_stories_maps_salweendamsburmese.jpg၀ဲႀကီးဆည္သည္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ဆည္ ၅ ခုအနက္မွ အႀကီးဆံုး ဆည္တခု ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)] က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတရပ္ ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအတြက္ ၀င္ေငြ ရရွိေစပါလိမ့္မည္။ 


ယခု စီမံကိန္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္၊ မဲစရီးယန္းၿမိဳ႔နယ္၏ တဖက္ကမ္းတြင္ ရွိေနပါသည္။ ၎၀ဲႀကီးဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကရင္နီျပည္နယ္ (ကယားျပည္နယ္) ေနလူထုမ်ားက အဓိက ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသရွိ အေကာင္းဆံုး သစ္ ေတာ အမ်ားအျပားႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို ေရလႊမ္းပ်က္စီးေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။   

 အျမင့္။ ၁၆၈ မီတာ၊ ေရအျမင့္ဆံုး ရွိေနခ်ိန္တြင္ ၂၂၀ မီတာ။
တပ္ဆင္ထားသည့္ စြမ္းအား။ ၄,၅၄၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW) မွ ၅,၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ (MW) အၾကား။
ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ။ မသိရပါ။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ [Eletricity Generating Authority of Thailand (EGAT)]
(ျဖစ္ႏိုင္ေသာ) တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ား
ဆိုင္ႏို ဟိုက္ဒရို ေကာ္ပိုေရးရွင္း Sinohydro Corporation
တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
တရုတ္ႏိုင္ငံ ေက်ာက္ ၃ လံုးဆည္ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း China Three Gorges Project Development Corporation


၀ဲႀကီးဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုန္က်မႈစရိတ္ ပဏာမခန္႔မွန္းမႈကို မသိရွိရပါ။

လွ်ပ္စစ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာသို႔ ေပးပို႔မည္နည္း။
၀ဲႀကီးဆည္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေပးပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

  (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန)
ဆည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးျဖစ္သည့္ ဦးေတဇ ပိုင္ဆိုင္သည့္ "ထူးကုမၸဏီ" က ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာမ်ားမွ သစ္ မ်ားကို စတင္ထုတ္ယူေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (သံလြင္ျမစ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းစာ Salween Watch Newsletter Volume 1 ကို ၾကည့္ပါ။)


ဧရိယာ ၆၄၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းသည့္ ၀ဲႀကီးေရေလွာင္တမံေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္။ ကရင္နီျပည္နယ္၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ေဘာလခဲ၊ ဖာေဆာင္းတို႔ အပါအ၀င္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၈ ရြာသည္လည္း ေရနစ္ျမဳပ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ လူအနည္းငယ္သာ က်န္ေတာ့သည့္ လူဦးေရ ၁,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ယင္းတလိုင္း လူမ်ဳိးမ်ား အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၃၀,၀၀၀ သည္လည္း ၎တို႔၏ ဇာတိေျမကို စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္ ခိုလႈံလာဖြယ္လည္း ရွိေနပါသည္။
{highslide type="img" url="maps/weigyiimpactburmese.jpg" width=150 display=none}ေျမပံုကုိ ပံုၾကီးခ်ဲ႕ၾကည္႕ရန္{/highslide}
လူမ်ား၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးရဖြယ္ရွိၿပီး၊ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား ေရလႊမ္းခံရသည္ႏွင့္အမွ် ကရင္နီ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္ ဆံုးရႈံးေပ်ာက္ကြယ္ရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ လူဦးေရ ၁,၀၀၀ မွ်သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ယင္းတလိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ေနထိုင္မႈျပန္႔က်ဲသြားရျခင္းႏွင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ရမႈ ေၾကာင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် လူမ်ဳိးတုန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ အကယ္၍ ယခုဆည္ စီမံကိန္းကို ေလာပီတေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက၊ ဆည္အနီးတ၀ိုက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အဓမၼေနရာေျပာင္းေရႊ႔ရမႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မိုင္း ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ထပ္မံၾကံဳေတြ႔ခံစားရဖြယ္ ရွိပါသည္။ ေလာပီတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကဲ့သို႔ပင္ ၀ဲႀကီး ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာသည္လည္း ယခုတိုင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ေဒသ ျဖစ္ပါ သည္။ ဆည္ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္သူမ်ားအဖို႔ အေတာမသတ္ႏိုင္သည့္ ေရရွည္လူမႈ ဒုကၡ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခံစားရဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အက်ဳိးနဲေစရန္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေနျခင္း Dammed by Burma's Generals အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။
သံလြင္ဆည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက၊ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ား သိရွိလိုပါက www.salweenwatch.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈေစလိုပါသည္။

Voices of the Dammed

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.