brn-01
brn-02
brn-03
brn-04
brn-05
brn-06
brn-07
brn-08
brn-09
brn-10
brn-11
brn-12
brn-13
brn-14
brn-15
brn-16
brn-17
brn-18
brn-19
brn-20
brn-21
brn-22
brn-23
brn-24

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ မွ အမွာသတင္းစကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရေ၀ျမစ္ မ်ားတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ားကို တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား က တည္ေဆာက္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤဆည္တည္ေဆာက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း၊ စစ္တပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ခ် ထား လာျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တိုးမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါ သည္။ ထိုမွ်မက လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘ၀ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အစားအစာဖူလံုမႈ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား အဖို႔သာ ျဖစ္ေစပါသည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္းသာ လုပ္မည္ဟု ကခ်င္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ
Friday, 22 September 2017
ဧရာ၀တီ By နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္ 22 September 2017၆ႏွစ္တာ... Read More...
ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရေလွာင္တမံ စတင္ေရလွ်ံေန၍ ဒု႒၀တီျမစ္ေဘး ေနထုိင္သူမ်ားသို႔ သတိေပး
Tuesday, 29 August 2017
7DAY DAILY Byၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္On Tue, 2017-08-29 06:30 Location မႏၲေလးIssue No.No.1549 Tuesday, August 29, 2017... Read More...
ျမန္မာ့စြမ္းအင္ ျပႆနာ
Thursday, 29 June 2017
VOA ျမန္မာ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ (၄၀)... Read More...
IMAGE ေငါ့ခ်မ္းခလြင္ျပင္ကိုု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း
Monday, 28 August 2017
  အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ စိတ္ကို... Read More...
IMAGE တိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာမွ်ေျခ
Monday, 12 December 2016
ဤတိမ္းေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ  အစီရင္ခံစာသည္... Read More...

Voices of the Dammed

နအဖဖြံျဖဳိးေရး

© 2017 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ယက္. All Rights Reserved.